Miljöstrategi

Silfverhjelms Spis & Kamin Eftr. har ambitionen att verksamheten blir så kretsloppsanpassad som är möjligt

 

 • Vid alla inköp väljs den mest miljövänliga produkten både med hänsyn till innehåll, förpackning och frakt.
 • Allt avfall källsorteras.
 • Uppvärmning av lokalen sker huvudsakligen med bioenergi.
 • Vid renoveringar av lokalen väljs alltid det mest miljövänliga materialet som rent tekniskt kan användas.
 • Vid inköp av nya försäljningsprodukter väljs de bästa ur miljöhänsyn.
 • Vid kundrelationer vägs miljöhänsynen starkt.
 • Egen tillverkning av kretsloppsanpassat pannkitt och spissvärta.
 • Utveckling av lokalt producerad eldfast lera.
 • Ackumuleringskammare för effektivare tillvaratagande av rökgaser.
 • Utveckling av en konverteringssats, så att gamla kaminer kan eldas med pellets.
 • Minskar användningen av fossilolja till uppvärmning i Laholms kommun genom att sälja pelletsanläggningar till privatpersoner.