KMP – Mysinge

Nu kan vi efter en längre tids utvecklingsarbete presentera Nya Mysinge. Vi erbjuder den med sidor och topp i tre olika varianter.

Den intelligenta styrningen består av en kontrollpanel med tryckkänslig färgdisplay som har inbyggt WiFi. Kaminen kan anslutas till det trådlösa hemmanätverket, och styras via webläsaren i mobil, padda eller dator oberoende var du befinner dig.

Styrningen mäter undertryck, förbränningstemperatur och rökgastemperatur och justerar med hjälp av dessa parametrar matningen av pellets för att ge en optimal förbränning oberoende av pelletssort och storlek.

Den nyutvecklade brännarkoppen ger extremt goda rökgasvärden med mycket hög verkningsgrad och minimala utsläpp av koloxid, oförbrända kolväten och partiklar. Kaminen klarar med mycket bred marginal de krav som ställs i det nya Ekodesign-direktivet.

Produktinformation

 Mått: Höjd 950 mm, Bredd 560 mm, Djup 550 mm
 Vikt: 120 kg
 Drifteffekt: 3,5-7 kW
 Pelletsförråd: 31 liter (20 kg)
 Rökgång: Ø76 mm
 Strömförsörjning: 230 VAC, jordat
 Verkningsgrad: 93%
 Ljudnivå: <45 dB

Finns i färgerna:

 Ölandssten
40.400:- Skorsten
44.900:- Drag

 Jämtlandssten
40.400:- Skorsten
44.900:- Drag

 Betong
37.400:- Skorsten
41.800:- Drag