Morsøs 1400-serie

Morsö har förbättrat förbränningen tekniskt i den klassiska 1400-serien så att skadliga partiklar samt överskottsgaser förbränns. Därför lever kaminerna idag upp till de strängaste miljökraven.

De har även försett kaminen med en glasdörr så att du kan titta på flammorna.